Historie

Smyslem a účelem založení Tělovýchovné jednoty Jiskra Kojetice u Prahy, z.s. je především návázání na dlouholetou kulturní, sportovní a fotbalovou tradici, která byla v obci Kojetice započata již v roce 1928, kdy došlo k založení sportovního klubu SK KOJETICE, kdy fotbalový oddíl patřil vždy k největším oddílům. Od roku 1941 do roku 1945 působil fotbalový oddíl pod názvem AFK KOJETICE. Od roku 1945 až do roku 1953 působil klub pod názvem Sokol Kojetice a od roku 1953 až do roku 1996 pod názvem TJ Jiskra Kojetice. V roce 1998 byl podle sponzora přejmenován klub na Fospol Kojetice a zaznamenává největší úspěch klubu, kdy se zde hrála I.B třída.

V roce 2001 byl klubu vrácen zpět původní název TJ Jiskra Kojetice a v roce 2015 byla díky změně legislativy změněna právnická klasifikace oddílu na zapsaný spolek.

Fotbalový oddíl a jeho vedení se snaží rozvíjet nejen sportovní, ale i kulturní dění v obci Kojetice a je pořadatelem, či spolu s obcí Kojetice, spolupořadatelem mnoha kulturních a sportovních akcí pro děti i dospělé.