Sportovní areál

Sportovní areál obce je k dispozici všem a v současné době disponuje

fotbalovým hřištěm

Dětským hřištěm

Nohejbalovým hřištěm a jezdeckým areálem pro terénní kola